Výrobci

Kategorie

Newsletter

Profesionální antivirová řešení ESET

Reklamační řád internetového obchodu

CIPEL ELECTRONICS (www.cipel.cz)

 

 

Platnost tohoto Reklamačního řádu je omezena na koupi zboží do 31.12.2013.  

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/1992 Sb. a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě CIPEL ELECTRONICS (www.cipel.cz) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 

Vymezení pojmů "Prodávající" (též prodejce, Michal Čípel, CIPEL ELECTRONICS apod.) a "Kupující" (též odběratel) viz. Obchodní podmínky internetového obchodu CIPEL ELECTRONICS (www.cipel.cz).


Ke každému zboží zakoupenému v internetovém obchodě CIPEL ELECTRONICS (www.cipel.cz) je přiložen daňový doklad (faktura nebo prodejka za hotové) a případně dodací list se sériovými čísly dodávaného zboží. Jako záruční list slouží jakýkoliv doklad vymezující dodané zboží.

 

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující potvrzením objednávky v internetovém obchodě CIPEL ELECTRONICS (www.cipel.cz), podpisem dodacího listu nebo faktury, u hotovostního dokladu je za souhlas považováno převzetí zboží přičemž může nastat kterákoliv z uvedených forem souhlasu se záručními podmínkami.

Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Pokud se zboží hradí převodem na bankovní účet je zboží majetkem prodávajícího až do doby jeho úplného uhrazení.


Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství, kvalitě) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněné doklady, je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději do 24 hodin) zaslat prokazatelným způsobem písemnou zprávu adresovanou prodávajícímu (např. na e-mail obchod@cipel.cz). Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

Záruční podmínky a reklamace zboží

Délka záruky na zboží je 24 měsíců od data prodeje zboží a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby může být prodloužena, ne zkrácena. Její délka je uvedena v měsících v kupních dokladech k dodanému zboží.

Není-li délka záruční doby uvedena, poskytuje prodávající na zboží záruku 24 měsíců.

Záruční doba je prodlužována o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za zboží nové počíná plynout nová záruční doba v délce 24 měsíců od data převzetí vyměněného zboží.

Pro případ reklamace je nutné zaslat zboží zpět na adresu prodejce, a to tak, aby při přepravě zboží nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zboží nemusí být zabaleno v původním obalu, ale musí být dostatečně chráněno před poškozením. Součástí zásilky musí být veškeré příslušenství původně dodaného se zbožím a dále kopie prodejního dokladu k reklamovanému zboží, přesný popis závady (pokud se dá určit) a četnost výskytu závady.

Prodejce po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k vyzvednutí zboží, případně jej zašle na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. Maximální délka opravy je 30 kalendářních dnů od data převzetí (datum převzetí od dopravce) reklamovaného zboží.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě k záruční opravě

- porušením ochranných pečetí a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou

- mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry čistému kancelářskému prostředí nebo provozním podmínkám, které stanovil výrobce zboží

- zboží bylo poškozeno živly nebo vystaveno vlhkosti, slunečnímu svitu či prachu

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

- zboží bylo poškozeno zapojením do elektrické sítě neodpovídající především ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80

- prováděním úprav na zboží bez předchozího písemného svolení prodávajícího


Na prodávaný software je záruka stanovena výrobcem (týká se především čitelnosti médií). Vlastní software nelze reklamovat.

Na mimozáruční a pozáruční opravy je poskytována záruka v délce 3 měsíců.

 

Náklady na dopravu do servisu

Kupující má právo na proplacení vynaložených nákladů spojených s dopravou zboží k reklamaci v případě, že reklamace je oprávněná. Náklady je nutné doložit v písemné formě společně s žádostí o jejich proplacení na bankovní účet (hotově nelze) a potvrzením o vyřízené reklamaci. Žádost je nutné podat do 30 dnů od ukončení reklamace. Na pozdější žádost o proplacení oprávněných nákladů nebude brán zřetel.

Upozorňujeme, že proplatíme jen přiměřené náklady (tj. poštovné). Neuhradíme náklady, které při dopravě nemusely vzniknout (např. doprava taxislužbou, osobní doprava do servisního střediska apod.).


Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2012.

Vydáním nového Reklamačního řádu se ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


V Hradci Králové dne 30. prosince 2011

Michal Čípel, v. r.

 

Poslední aktualizace Reklamačního řádu: 30.11.2011


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

QR
Slevy na nkup
Tady jsme doma:

Červený Kostelec | Česká Skalice | Dvůr Králové nad Labem | Hostinné | Hradec Králové | Choustníkovo Hradiště | Janské Lázně | Jaroměř | Malé Svatoňovice | Mladé Buky | Náchod | Pardubice | Pilníkov | Rtyně v Podkrkonoší | Svoboda nad Úpou | Trutnov | Třebechovice | Vrchlabí | Úpice

Jsme partnery:

Avast | AVG | Brother | Dell | Epson | ESET | Hewlett-Packard (HP) | Logitech | Microsoft | Samsung | Seagate | TP-LINK | Toshiba | Western Digital (WD) | Whitenergy

Najdete nás na cenových srovnávačích: Cenový rádce | Heuréka | |

Internetová stránka využívá soubory cookies, které usnadňují procházení e-shopu. K dalšímu zpracování získaných dat u nás nedochází.